img_1722.png  

這次已經是我第二次去寶藏巖了!

lun 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

新竹!

對我來說不是一個陌生的城市

lun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我突然好想去看日出

於是

lun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

在臉書上嘴炮了很久之後

嘴炮團的台北麻辣鍋終於成行!!!

lun 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

跟元剛

跑到了大稻埕碼頭想拍日落

lun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

第三天了!!

我想大家也都累癱啦!!

文章標籤

lun 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

不是我想講

澎湖的蚊子真的是太毒了

lun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3月的某一天

接到了通電話........

lun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

kx-入塵了

對我簡直是晴天霹靂!!

lun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()